Κοινωνικό φαρμακείο στην Πάτρα

Σκοπός του κοινωνικού φαρμακείου είναι η δωρεάν παροχή φαρμάκων σε άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και είναι ανασφάλιστα.
Το κοινωνικό φαρμακείο θα στελεχώνεται εθελοντικά από έναν φαρμακοποιό και έναν υπάλληλο του δήμου. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις παροχές του κοινωνικού φαρμακείου με την επίδειξη της ειδικής κάρτας, η οποία θα εκδίδεται από τον κοινωνικό οργανισμό του δήμου.
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το κοινωνικό φαρμακείο θα είναι εντελώς δωρεάν και θα αφορούν όλους όσοι είναι σε πλήρη ένδεια και πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Οσον αφορά στη λειτουργία του φαρμακείου, ο δήμος αναλαμβάνει την παραχώρηση χώρου και την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων, ενώ ο φαρμακευτικός σύλλογος αναλαμβάνει τη διαχείριση του χώρου, καθώς και τη μεταφορά των προσφερομένων φαρμάκων. Το φαρμακείο θα εξυπηρετεί ακόμη τους οικονομικούς μετανάστες και τους πολιτικούς πρόσφυγες.
Σχετικά με την προμήθεια φαρμάκων, το κοινωνικό φαρμακείο θα μπορεί να δέχεται οποιαδήποτε προσφορά από πολίτες, κοινωνικούς φορείς, οργανισμούς, φαρμακοβιομηχανίες, κ.ά.
Ως ωράριο λειτουργίας ορίζεται το εξής: Δευτέρα-Τετάρτη από 18.00-20.00 και Σάββατο από 10-12».